Zarząd

Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Ręki

dr n. med. Marta Jokiel – Prezes 

dr n. med. Ewa Bręborowicz – Prezes Elekt 

dr hab. Aleksandra Królikowska – Sekretarz 

mgr Aleksandra Bartkowiak – Skarbnik 

dr n. o kult. fiz. Jakub Szczechowicz – Członek Zarządu

dr n. o kult. fiz. Marcin Syrko – Członek Zarządu

prof. dr hab. Marek Pieniążek – Członek Honorowy

dr n. o kult. fiz. Maciej Jaruga – Członek Honorowy

mgr Magdalena Kolasińska – Komisja Rewizyjna

mgr Mateusz Kuźniecow – Komisja Rewizyjna